ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης του Σπύρου Χαρατσίδη, η οποία έχει έδρα στο Δήμο Νέας Σμύρνης, οδός Ιωνίας αρ. 49 και με Α.Φ.Μ. 074441637 της Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας (η «Επιχείρηση»)και στο οποίο διατίθενται προς πώληση τα προϊόντα μας, που μπορείτε να βρείτε και στο φυσικό κατάστημά μας στην ανωτέρω διεύθυνση. Σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση των όρων και προϋποθέσεων (οι «Όροι»), που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.ethicsnp.gr («Ιστοσελίδα») ή/και της αντίστοιχης εφαρμογής κινητών συσκευών (mobile application) («Εφαρμογή») και των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω αυτών.

Πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, καθώς η πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή, όπως επίσης η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής με την επιχείρησή μας ισοδυναμεί με την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με μέρος ή το σύνολο των Όρων Χρήσης παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας info@ethicsnp.gr πριν από οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, προκειμένου να σας παρασχεθούν οι διευκρινίσεις που επιθυμείτε.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Μέσω της Ιστοσελίδας και/ή της Εφαρμογής σας παρέχεται η δυνατότητα να εγγραφείτε ως μέλος και να δημιουργήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών αγορών σας. Η εγγραφή του μέλους γίνεται μία φορά με την καταχώρηση των στοιχείων που ζητούνται από τον χρήστη στα ειδικά πεδία της φόρμας εγγραφής μέλους. Ειδικότερα, ζητείται υποχρεωτικά η συμπλήρωση των ακόλουθων στοιχείων σας:
(α) ονοματεπώνυμο ή επωνυμία επιχείρησης,
(β) διεύθυνση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα επιχείρησης (οδός, αριθμός, περιοχή, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας),
(γ) ηλεκτρονική διεύθυνση (email),
(ε) τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό).

Μετά την εγγραφή του το μέλος θα μπορεί να πραγματοποιεί τις αγορές του μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού του ονόματος χρήστη (username) και του κωδικού πρόσβασης (password), ο οποίος θα έχει επιλέξει κατά την εγγραφή του. Το μέλος δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τα στοιχεία του λογαριασμού του, να λαμβάνει πληροφορίες για τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν, καθώς επίσης να κάνει χρήση τυχόν άλλων δυνατοτήτων που θα του παράσχουμε στο μέλλον, τις οποίες μπορούμε να τροποποιούμε ή διακόπτουμε οποτεδήποτε χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Με την εγγραφή σας ως μέλος δηλώνετε ρητά ότι τα προσωπικά στοιχεία ή/και πληροφορίες του προσωπικού λογαριασμού σας είναι ορθά, ακριβή, αληθή και πλήρη, ότι δεν είναι παραπλανητικά και ότι θα μας ενημερώνετε άμεσα σε περίπτωση μεταβολής τους. Επίσης, ως μέλος δηλώνετε ότι δεν θα προβείτε στη δημιουργία περισσότερων του ενός προσωπικών λογαριασμών, ότι δεν θα δημιουργείτε προσωπικό λογαριασμό για οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, χωρίς σχετική άδεια, ότι θα τηρείτε μυστικό και ασφαλή τον κωδικό πρόσβασης, ότι δεν θα τον κοινοποιείτε σε τρίτους ούτε θα επιτρέπει την πρόσβαση τρίτων σε αυτόν.

Σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε από τις ανωτέρω αναφερόμενες δηλώσεις και εγγυήσεις από εγγεγραμμένο μέλος μας ή οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις σας που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει προσωπικό λογαριασμό εγγεγραμμένου μέλους. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε διαγραφή του προσωπικού λογαριασμού σας οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά σας αποστέλλοντάς μας σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας info@ethicsnp.gr.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαθέτουμε τη δική μας τιμολογιακή πολιτική και πολιτική προσφορών και εκπτώσεων, τις οποίες μπορούμε να διενεργούμε ελεύθερα, να τις τροποποιούμε, ανανεώνουμε ή αποσύρουμε οποτεδήποτε χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Όλες οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα συμπεριλαμβάνουν τον εκάστοτε Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλη τυχόν φορολογική επιβάρυνση ή τέλος που μπορεί να επιβληθεί στο μέλλον και εκ του νόμου θα επιβαρύνει τον αγοραστή.

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής σχετικά με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μας, ενδέχεται κάποιο προϊόν να μην είναι τελικώς διαθέσιμο. Σε περίπτωση που συμπεριλάβατε στην παραγγελία σας προϊόν ή προϊόντα που δεν είναι τελικώς διαθέσιμα, θα ενημερώνεστε με σχετικό μήνυμα που θα σας αποστέλλεται στο email ή/και στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που μας δηλώσατε κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας, προκειμένου να μας ενημερώσετε εάν επιθυμείτε είτε να τροποποιήσετε είτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Σε περίπτωση που δεν μας ενημερώσετε για την επιλογή σας μετά την πάροδο 14 ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του μηνύματος από την Επιχείρησή μας, τότε θα προχωράμε σε ακύρωση της παραγγελίας σας αποστέλλοντάς σας νέο ενημερωτικό μήνυμα στο email ή/και στο κινητό τηλέφωνό σας περί της ακύρωσής της.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να επιλέγουμε ελεύθερα τα προϊόντα που διαθέτουμε προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, καθώς και να τα ανανεώνουμε ή αποσύρουμε οποτεδήποτε χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Η Επιχείρηση δύναται να αναπτύσσει διάφορες προωθητικές ενέργειες μέσω της πριμοδότησης της χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή/και των επιμέρους ενεργειών των χρηστών στο πλαίσιο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ιδίως με τη διενέργεια παιχνιδιών, διαγωνισμών, κληρώσεων και τη χορήγηση λοιπών ειδικών προνομίων, όπως αυτά θα ανακοινώνονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα είτε να αναστέλλει την υλοποίηση των εκάστοτε προωθητικών ενεργειών είτε να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις ισχύος τους είτε και να παύει οριστικά την ισχύ τους, ανακοινώνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις ή τη λήξη τους μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου (ενδεικτικά πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κλπ.) της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα και επάρκεια. Ωστόσο, η Επιχείρησή μας δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Επιχείρησής μας για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής σε σχέση ή εξ' αφορμής της χρήσης τους, συμπεριλαμβανομένου του περιεχόμενου διαφημιστικού υλικού τρίτων.

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας, την προστασία προσωπικών δεδομένων κλπ. Επίσης, υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά, καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών κατά την περιήγηση και χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Σε περίπτωση που προκαλέσετε οποιαδήποτε ζημία στο διαδικτυακό τόπο μας λόγω της κακής ή αθέμιτης χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτών, ευθύνεστε απέναντι στην Επιχείρησή μας για κάθε ζημία της. Περαιτέρω, εάν λόγω αυτής της παράνομης και αντισυμβατικής συμπεριφοράς σας κατά παράβαση των Όρων Χρήσης η Επιχείρηση εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, θα υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Επιχείρηση.

Οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή για δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου προσώπου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν δικαιούστε να μεταδώσετε σύμφωνα με τη νομοθεσία ή με συμβατική απαγόρευση ή που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό απόρρητο, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες, επιφυλασσόμενης της Επιχείρησης να ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της εναντίον σας σε μία τέτοια περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε οποτεδήποτε από την Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή τέτοιου είδους στοιχεία, εφόσον κατά την άποψή μας φαίνεται να εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής (ενδεικτικά προγράμματα, πληροφοριακό υλικό, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, λογότυπα, επωνυμίες, μορφή/lay out, κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα της Επιχείρησής μας ή του εκάστοτε ετέρου δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και τις εφαρμοζόμενες διεθνείς συμβάσεις. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε μερική ή ολική τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησής μας ή του εκάστοτε δικαιούχου. Τα λοιπά προϊόντα, που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

 

ΔΙΟΔΕΥΣΗ (LINKS) ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής μπορεί να σας παρέχεται η δυνατότητα να μεταβείτε μέσω συνδέσμων (ενδεικτικά links, hyperlinks, banners) στις ιστοσελίδες (web sites) τρίτων. Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την ορθότητα, την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχουν οι ιστοστελίδες τρίτων ούτε την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχουν ούτε την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν. Κατά συνέπεια για οποιοδήποτε πρόβλημα ή ζημία σας προκύψει κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες τρίτων, η Επιχείρησή μας δεν φέρει καμία ευθύνη, οφείλετε δε να απευθύνεστε απευθείας σε αυτούς, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

COOKIES

Η Ιστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιεί στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της μέσω cookies ή/και μέσω παρακολούθησης διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP) για να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε στο δικτυακό τόπο μας, μόνο όμως εφόσον ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή. Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές που είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή δικτύου (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα και λοιπές αντίστοιχου είδους πληροφορίες. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στην Ιστοσελίδα ή/και την Εφαρμογή τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο browser, που χρησιμοποιεί ο χρήστης.

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή σας από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του browser. Ειδικότερα, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, σας επισημαίνουμε ότι η αποδοχή των cookies είναι απολύτως αναγκαία για την πλήρη, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, καθώς επίσης ότι η απόρριψη των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση τμημάτων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.

 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Ίντερνετ δεν είναι ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, αν και χρησιμοποιούμε λογισμικό κατά των ιών Η/Υ, δεν εγγυώμαστε ότι οι λειτουργίες των υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής θα είναι πάντοτε αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή τυχόν άλλη ζημία δική σας ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση από ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής μας. Αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός σας από ιούς είστε εσείς.

Επίσης, η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία, βλάβη, ελάττωμα, διακοπή, επίθεση τρίτου (hacking) ή ζημία, που τυχόν υποστείτε μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή προκύψει μέσω τηλεπικοινωνιακού δικτύου ούτε εγγυόμαστε την καταλληλότητα ή την ασφάλεια από επιθέσεις τρίτων της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, του δικτύου ή/και οποιουδήποτε άλλου συστήματος της που παρέχεται μέσω αυτών. Περαιτέρω, η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά υποστείτε σε περίπτωση παρεμβολής ή προσπάθειας παρεμβολής από τρίτους στην Ιστοσελίδα ή/και στην Εφαρμογή.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Η λειτουργία και χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, οι Όροι Χρήσης, καθώς και οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται ή επιχειρείται να πραγματοποιηθούν μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε τυχόν διαφορά που προκύψει σχετικά με τους Όρους Χρήσης ή από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ή τις συναλλαγές μέσω αυτών αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας. Οι νέοι τροποποιημένοι Όροι Χρήσης θα ισχύουν από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα.

Από την πλευρά σας οφείλετε κάθε φορά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθείτε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, θα τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

Εάν τυχόν κάποιος όρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρος από τα ελληνικά Δικαστήρια, τότε αυτός θα παύει να ισχύει, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την εγκυρότητα των λοιπών όρων του παρόντος.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για οιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία σχετικά με τους Όρους Χρήσης, καθώς και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνσή μας info@ethicsnp.gr ή στον αριθμό τηλεφώνου 210 9317206.

 

Οι παρόντες όροι επέχουν θέση πληροφόρησης του όρου 3β του Ν. 2251/1994.